Ontdek het oude Volendam

Volendam is een verbastering van de oorspronkelijke naam: Vollendam. Zes eeuwen geleden kwam op de plaats waar nu Volendam ligt de IJe in de zee. Aan dit water was 4 km naar het noorden Edam ontstaan. Het gebied dat in Volendam nu nog De Meer heet fungeerde als havenmond voor Edam. Toen Edam omstreeks 1357 een kortere verbinding naar de Zuiderzee groef, kon de oude havenmond ‘vol’ of ‘dicht’ worden gemaakt. Met het maken van deze dam begint de historie van Volendam. Want bij deze dam vestigden zich naast de boeren ook vissers, waardoor Vollendam meteen een vissersdorp werd.

De eeuwen daarna
Volendam blijft vijf eeuwen lang niets meer dan een klein en anoniem vissersdorp aan de Zuiderzee. Het heeft daardoor geen grote rijkdom aan monumenten. Maar door een haast volkomen isolement konden hier de oude gewoonten en de klederdrachten zich handhaven en werden die een monument op zich. Ons personeel is in de tradionele Volendammer kleding gestoken en draagt het nationale kostuum met trots.

Nasleep van de ramp
De Watersnoodramp maakte in Nederland grote indruk. Dit werd versterkt doordat het de eerste grote natuurramp in ons land was waarvan fotoreportages verschenen in de kranten. Dat was iets geheel nieuws en heeft de hulpverlening en het inzamelen van geld ongetwijfeld ondersteund. Tevens zullen de fotoreportages er toe hebben bijgedragen dat minister Lely in 1918 goedkeuring kreeg voor zijn plannen om de Zuiderzee af te sluiten en gedeeltelijk in te polderen. Daarmee had de ramp voor Waterland grote gevolgen, want de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 dwong heel veel vissers om hun beroep op te geven.